ققنوس چت
1تعداد کاربران حاظر در ققنوس چت :62

قوانین ققنوس چت

1- ققنوس چت قدیمی و اصلی اینجاست دقت کنید فریب چت فیک رو نخورید

2- از ارسال تبليغات ديگر سايت ها در فضاي عمومي چت روم ققنوس خودداري نماييد

3- از وارد شدن با اسامي نامناسب و تحريک کننده جداً پرهيز کنيد(به محض مشاهده از چت ققنوس اخراج خواهيد شد)

4- در هنگام انتخاب اسم و ارسال پيام در ققنوس چت ، کاربران را اعضاي خانواده خود تلقي کنيد